Умови використання сайту

Загальні умови використання сайту klamra.com.ua

Нижчевикладене є умовами угоди між klamra.com.ua (надалі «інтернет-магазин», «веб-сайт», «продавець») та користувачем (надалі «користувач», «покупець») щодо придбання товарів або послуг торгової марки Клямра/Klamra через мережу інтернет (надалі «Умови»).

Якщо Ви не погоджуєтеся з цими Умовами - Ви не зможете придбати товари та послуги Клямра, у свою чергу, придбання з Вашого боку товарів та послуг Клямра з використанням інтернет-магазину - є підтвердженням того, що Ви погодилися з цими Умовами.

1. Загальні положення

1.1. Інтернет-магазин надає Вам можливість користуватися веб-сайтом на викладених далі умовах.

1.2. Відкриваючи будь-яку сторінку веб-сайту, Ви погоджуєтесь дотримуватись цих умов.

1.3. Ці умови можуть у будь-який час оновлюватись без попереднього повідомлення про це користувачу. Кожного разу, коли Ви використовуєте веб-сайт - Ви повинні перевіряти умови на наявність змін.

2. Статус інтернет-магазину

2.1. Інтернет-магазин є власністю продавця і призначений для дистанційного продажу товарів та послуг Клямра через мережу інтернет.

2.2. Продавець зберігає за собою право на свій власний розсуд припинити продаж товарів і надання послуг, а також регулювати доступ до їх придбання.

2.3. Продавець зберігає за собою право змінювати, видаляти або розміщувати в інтернет-магазині будь-яку інформацію про товари та послуги. При цьому, продавець може змінювати ціни на товари та послуги, а також припинити функціонування інтернет-магазину або модифікувати будь-який його розділу на свій власний розсуд і без завчасного попередження.

2.4. Для перегляду інформації про товари та послуги від користувача не вимагається окремих заходів, зокрема реєстрації або укладання угоди на користування ресурсами інтернет-магазину. У той же час, за рішенням продавця та з метою отримання покупцем додаткових переваг користування інтернет-магазином, як то: знижки, бонуси (клямрики), розсилка повідомлень тощо, може бути запроваджена обов’язкова реєстрація на веб-сайті. Умови такої реєстрації визначаються продавцем. Умови використання та накопичення «клямриків» описані на https://klamra.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=12

2.5. Використання інтернет-магазину для перегляду інформації про товари і послуги товарів, а так само для оформлення замовлень є для користувачів безкоштовним.

2.6. Операції з придбання товарів та послуг з використанням інтернет-магазину регулюються договором - офертою на купівлю товару (послуг) через інтернет – магазин (надалі «договір»).

2.7. Сплативши самостійно оформлене в інтернет-магазині замовлення, покупець отримує у власність замовлений товар або послугу на умовах договору.

2.8. Інформація, розміщена в інтернет-магазині, є загальнодоступною, якщо інше не передбачено цими умовами.

2.9. Інтернет-магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність відомостей, наданих користувачем при оформленні замовлення.

2.10. Інтернет-магазин має право направляти зареєстрованому користувачу засобами електронної пошти, СМС або іншими чином інформацію про умови використання інтернет-магазину, а також інші відомості про переваги його використання.

3. Статус покупця

3.1. Покупцем може бути фізична або юридична особа, що самостійно оформила замовлення на ресурсі інтернет-магазину на умовах публічної оферти.

3.2. Факт оплати відвідувачем самостійно оформленого в інтернет-магазині замовлення означає прийняття ним умов публічної оферти інтернет-магазину та укладення договору.

3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданих при оформленні замовлення відомостей. 

3.4. Товар або послуга придбані за допомогою інтернет-магазину можуть бути використані покупцем тільки для індивідуального користування. Будь-яке використання товару (в тому числі перепродаж в роздрібних або інтрнет-магазинах), фото, відео та текстового контенту з сайту заборонено без попереднього погодження (укладання угоди) із продавцем.

4. Порядок оформлення, оплати і виконання замовлення

4.1. Для належного оформлення замовлення в інтернет-магазині, користувач надає про себе наступну інформацію: прізвище, ім’я, адресу електронної пошти, телефон, реквізити доставки, а за потреби – також інші відомості, що спрямовані на належне виконання його замовлення.

4.2. Волевиявлення покупця здійснюється за допомогою внесення останнім відповідних даних у форму замовлення в інтернет-магазині і оплати покупцем самостійно оформленого замовлення на умовах договору.

4.3. Інтернет-магазин не здійснює редагування інформації про покупця.

4.4. Порядок оплати, термін доставки, термін виконання замовлення та інші істотні умови обумовленні в договорі. 

5. Доступ до інформації про Покупця

5.1. Інформація, надана покупцем є конфіденційною.

5.2. Інтернет-магазин використовує інформацію про покупця для забезпечення нормального функціонування інтернет-магазину (зокрема, але не виключно, для відправки повідомлень покупцеві про умови використання інтернет-магазину, про хід виконання замовлення, надання додаткових послуг, контролю якості тощо).

6. Обмежена відповідальність

6.1. Єдина і максимальна відповідальність продавця перед покупцем з будь-якої причини обмежена сумою, сплаченою покупцем за придбання товарів та послуг.

6.2. Продавець не несе відповідальності за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або подальший збиток, (включаючи збитки у бізнесі, зменшення прибутків, судові справи або подібні витрати та збитки), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні договору, порушенні гарантії, недбалості, в результаті використання товару або послуги, або іншим способом, навіть якщо заздалегідь було повідомлено про можливість такого збитку.

7. Інше

7.1. Ці умови повинні розглядатися в тому вигляді, як вони опубліковані і повинні застосовуватися та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії покупця, що стосуються його претензій, повинні бути заявлені в межах строків, визначених чинним законодавством України.

7.2. Зміст цих умов має бути викладений і зрозумілий таким чином, щоб їх сенс був однаково рівнозначним для обох сторін. Якщо будь-яка з частин цих умов буде визнана неправильною або недійсною, ця частина має бути приведена у відповідність із законом, щоб відобразити вихідні наміри та інтереси обох сторін. Інші частини повинні залишатися чинними.

 

SEO просування сайту - LUXEO